Ce fel de pedeapsă primește un infractor minor?

            Ce fel de pedeapsă primește un infractor minor?

În primul rând, minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal, deci nu este pedepsit.

În schimb, minorul cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ. În acest caz, se va face o expertiză psihiatrică ce va arăta dacă minorul a avut ori nu discernămânMinorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal, deci va fi pedepsit pentru infracțiunea comisă.

            Dar, ce fel de pedeapsă primește un infractor minor care a săvârșit o infracțiune?

Atunci când se stabilește că un minor a săvârșit cu vinovăție o infracțiune, acestuia i se va aplica o măsură educativă.

          Măsurile educative pot fi neprivative de libertate ori privative de libertate.

            În ce constau măsurile educative neprivative de libertate?

  1. Stagiul de formare civică. Aceasta este o măsură care constă în obligația minorului de a participa la un program care să-l ajute să înțeleagă consecințele săvârșirii unei infracțiuni și pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său pe viitor. Acest program de educare pe care trebuie să îl urmeze minorul va avea o durată de cel mult 4 luni;

  2. Supravegherea. Minorul va fi controlat și îndrumat în cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă între 2 și 6 luni. În acest fel, se asigură participarea acestuia la cursurile școlare sau de formare profesională și previne desfasurarea unor activitati ori intrarea în legătura cu alte persoane care ar putea să afecteze procedul de îndreptare a minorului;

  3. Consemnarea la sfârșit de săptămână. Minorul va fi obligat să nu părăsească locuința în zilele de sâmbătă și duminică pe o durată cuprinsă între 4 și 12 săptămâni. Se exceptează cazul în care, în aceste zile, minorul are obligația de a participa la anumite programe ori de a desfasura anumite activități impuse de instanța de judecată;

  4. Asistarea zilnică. Minorul va fi obligat să respecte un program stabilit de serviciul de probațiune care va cuprinde orarul și condițiile de desfasurare a activitatilor, precum si interdicțiile impuse minorului. Această măsură se poate lua pe o durată cuprinsă între 3 și 6 luni.

            În ce constau măsurile educative privative de libertate?

Spre deosebire de măsurile educative neprivative de libertate, cele privative de libertate presupun internarea minorului într-o anumită instituție pe o durată de timp determinată.

  1. Internarea într-un centru educativ. Această măsură se ia pe o perioadă cuprinsă între 1 ani și 3 ani.

Ea presupune internarea minorului într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, unde va urma programe de pregătire școlară, profesională și de reintegrare socială.


  1. Internarea într-un centru de detenție. Această măsură se dispune pe o perioadă cuprinsă între 2 și 5 ani. Dacă, însă, pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta savarsita este închisoarea de 20 ani sau mai mare ori detențiunea pe viață, internarea într-un centru de detenție se va lua pe o perioadă cuprinsă între 5 și 15 ani.

Minorul va fi internat într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, cu regim de pază și supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare socială, pregătire școlară și profesională.

Dacă, minorul internat într-un astfel de centru educativ privativ de libertate, împlinește vârsta de 18 ani pe perioada executării pedepsei și are un comportament negativ, acesta poate fi mutat într-un penitenciar.

Important!

Ca regulă, unui minor i se va aplica o măsură educativă neprivativă de libertate, iar măsura educativă privativă de libertate va reprezenta o excepție și se va dispune atunci când:

  • Pedeapsa prevăzută de lege pentru infractiunea savarsita de minor este inchisoarea de minim 7 ani sau detentiunea pe viață;
  • Minorul a săvârșit multiple infracțiuni.

 

 

 

 

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Inchisoare cu suspendare

Inchisoare cu suspendare ? Nu de puține ori auzim că diverși infractori sunt condamnați la pedepse cu inchisoare cu suspendare. Un exemplu este prezentatorul Șerban Huidu care, în anul 2011,…
Read more

Ce se întâmplă dacă…

Ce este amenda penală? Întâi de toate, să lămurim faptul că amenda penală este suma de bani pe care condamnatul trebuie să o plătească statului. Deci, dacă a săvârșit o infracțiune pentru…
Read more

Pedeapsă redusă pentru inculpatul…

Despre drepturile pe care le are o persoană cercetată penal am mai discutat aici. Însă, dintre toate acestea, există două drepturi fundamentale pe care un inculpat le are pe parcursul…
Read more
Sunt de acord cu termenii si conditiile