Onorarii

Onorariile pe care le percepem diferă în funcție de serviciul solicitat, dar și în funcție de dificultatea, amploarea, durata și complexitatea cazului preluat.

Spre exemplu, onorariul stabilit pentru demararea unui proces civil/penal va fi net superior față de onorariul perceput doar pentru redactarea unei anumite cereri ori pentru obținerea unei copii legalizate sau chiar pentru acordarea unei consultații juridice în cadrul cabinetului deoarece o copie legalizată se obține în maximum 7 zile, în timp ce un proces poate dura luni de zile sau chiar ani.

Ca regulă generală, ținem cont de condițiile economice ale fiecăruia și înțelegem nevoia de flexibilitate a clienților, astfel că, de comun acord, onorariul poate fi stabilit într-una dintre următoarele forme sau într-o combinație a acestora:

  • Onorariu orar (se stabilește într-o sumă fixă percepută pe oră și privește serviciile care au ca rezultat un serviciu juridic livrabil – spre exemplu, în cazul redactării anumitor cereri, întâmpinări, căi de atac, contracte etc.)
  • Onorariu fix (se stabilește printr-o sumă globală percepută, spre exemplu, în cazul reprezentării în fața instanței de judecată pe tot parcursul unui proces. De regulă, onorariul fix se plătește la semnarea contractului de asistență juridică și înainte de a oferi efectiv serviciile juridice, însă plata acestuia se poate face și eșalonat, în rate)
  • Onorariu periodic (asemănător abonamentului, privește serviciile juridice oferite firmelor sau persoanelor fizice care se confruntă constant cu diferite litigii. Acest tip de onorariu acoperă soluționarea oricărei probleme de natură juridică apărute pe parcursul unei perioade contractate – ex: 1 ani)
  • Onorariu de succes (se poate negocia în completarea onorariului fix și se va plăti în cazul unui rezultat favorabil clientului)
Sunt de acord cu termenii si conditiile