Știați că…?

Știați că…

 

…dacă o persoană poartă un nume/prenume indecent sau ridicol, îl poate schimba pe cale administrativă printr-o cerere adresată SPCLEP?


….într-o procedură judiciară ce are legătură cu un copil este obligatorie ascultarea acestuia dacă a împlinit vârsta de 10 ani?


…căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al IV-lea poate avea loc, pentru motive temeinice, doar cu autorizarea instanței de judecată?


…la încheierea căsătoriei, soții își pot păstra numele lor, pot lua numele oricăruia dintre ei,  pot lua numele lor reunite sau un soț își poate păstra numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite?


…potrivit legii, un soț nu are dreptul să cenzureze corespondența, relațiile sociale sau alegerea profesiei celuilalt soț?


…orice convenție care prevede că suportarea cheltuielilor căsătoriei revine doar unuia dintre soți este considerată nescrisă?


….divorțul poate fi cerut de unul dintre soți după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani?


….divorțul poate fi cerut de soțul a cărui sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei?


….dacă soții nu au copii minori, divorțul poate avea loc și în fața ofițerului de stare civilă?


….soțul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soțului vinovat să-l despăgubească?


…in cazul unui copil născut în timpul căsătoriei, care nu are îl ca tată pe sotul mamei, ci pe un alt barbat, la rubrica ,,tata” din certificatul de nastere va figura soțul mamei, automat, prin efectul legii? Pentru a figura tatăl biologic în certificat, trebuie introdusă o acțiune în justiție.


…animalele domestice rătăcite pe terenul altuia îi revin acestuia din urmă dacă proprietarul nu le revendică în termen de 30 de zile de la data declarației făcute la primărie de către proprietarul terenului?


…construcțiile, plantațiile și orice alte lucrări efectuate asupra unui imobil revin proprietarului acelui imobil dacă prin lege sau contract nu se prevede altfel?


…soțul supraviețuitor îl moștenește pe soțul decedat dacă, la momentul decesului, era deschisă procedura divorțului, însă nu exista o hotărâre de divorț definitivă?


…dacă nu există moștenitori legali sau testamentari, bunurile defunctului intră în proprietatea comunei/orașului/municipiului în a cărui rază teritorială se află bunurile?


…o datorie se poate prescrie într-un termen de 3 ani?


…pentru a opera prescripția extinctivă (ex: ștergerea datoriilor) este necesară intervenția instanței?


...copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu au voie să circule cu bicicleta pe drumurile publice, dar, pe de altă parte, aceștia nu vor fi sancționați deoarece minorii sub 14 ani nu răspund contravențional?


…minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu răspund nici contravențional, nici penal?


…minorii cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani răspund penal doar dacă se dovedește că au avut discernământ în momentul săvărșirii faptei?


…minorii care au împlinit vârsta de 16 ani răspund penal?


…dacă cel condamnat la pedeapsa amenzii nu își achită amenda, cu rea-credință, pedeapsa va fi înlocuită cu închisoarea?


…fapta nu este infracțiune și nu va fi sancționată dacă este săvârșită în legitimă apărare, iar apărarea este proporțională cu gravitatea atacului?


…efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări/mesaje prin mijloace de transmitere la distanță care, prin frecvența sau conținutul lor, cauzează o temere unei persoane, reprezintă infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 1 lună la 3 luni sau cu amendă?


…deschiderea, fără drept, a unei corespondențe adresate altuia constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 1 an sau cu amendă?


…transmiterea unei boli venerice, prin raport/act sexual, de către o persoană care știe că suferă de o astfel de boală reprezintă infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă?


…împiedicarea, prin orice mijloace, a desfășurării unei adunări publice (ex: protest, marș, manifestație etc.) care a fost autorizată potrivit legii reprezintă infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă?


…bigamia este infracțiune?


…neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite prin hotărâre judecătorească reprezintă infracțiunea de ,,abandon de familie” și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă?


…fapta părintelui căruia i-a fost încredințat minorul spre creștere și educare, de a-l retrage sau împiedica să urmeze cursurile învățământului general obligatoriu este infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă?


…oferirea de bani, bunuri ori alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat este infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi?


 

Sunt de acord cu termenii si conditiile