Vanzare sau donatie ?

Vanzare sau donatie ? Donația este la fel de sigură ca vânzarea? Un contract de donație ,,poate fi atacat”? Așadar, vanzare sau donatie ?

Răspunsul nostru: Vânzare sau donație, ambele sunt la fel de sigure din punct de vedere juridic. Totuși, donația, spre deosebire de vânzare, se poate ,,ataca” în anumite situații expres prevăzute de lege.

<h1>Vânzare sau donație ? Care sunt situațiile în care donația poate fi ,,atacată”?</h1>

  1. Atunci când donația este însoțită de o sarcină din partea celui care primește, dacă acesta nu și-o îndeplinește (X îi donează lui Y un apartament, iar Y are sarcina de a-l îngriji și întreține pe Z. Dacă Y nu își îndeplinește sarcina, X poate revoca donația);<
  2. Dacă, prin donație, a fost încălcată rezerva succesorală*, iar după moartea celui care donează, moștenitorii rezervatari** ai acestuia își cer partea din donație.

*rezerva succesorală = jumătate din cota succesorală care, în lipsa donației respective, i s-ar fi cuvenit moștenitorului rezervatar;

**moștenitorii rezervatari = soţul supravieţuitor, descendenţii (copii, nepoți etc.) şi părinții defunctului. În acest caz, moștenitorii rezervatari au dreptul la o cotă-parte din donație, însă numai dacă prin ea s-a încălcat rezerva succesorală.

3. Atunci când, cel care a primit donația, manifestă un comportament necorespunzător față de cel care a donat. Acest comportament necorespunzător este expres reglementat de Codul civil și constă în următoarele fapte:

a) dacă donatarul a atentat la viaţa donatorului, a unei persoane apropiate lui sau, ştiind că alţii intenţionează să atenteze, nu l-a înştiinţat;

b) dacă donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave faţă de donator;

c) dacă donatarul refuză în mod nejustificat să asigure alimente donatorului .

Donația este la fel de sigură ca și vânzarea dacă:

  • cel care donează, nu are moștenitori rezervatari*;
  • cel care donează, are moștenitori rezervatari, dar dispune de suficiente bunuri pentru a-i gratifica pe toti în mod egal în timpul vieții**.

*ex: donatorul donează apartamentul unicului său fiu;

**ex: părintele cu doi copii îi donează unuia dintre ei un apartament. Celuilalt îi donează echivalentul în bani al apartamentului respectiv.

Atenție! O vânzare sau donație având ca obiect un bun imobil, se va face întotdeauna prin act autentificat de un notar public.

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Care este diferența dintre…

Care este diferența dintre reziliere și rezoluțiune? Auzim despre un contract că a fost ,,reziliat” sau a intervenit ,,rezoluțiunea” contractului. Ce definesc, de fapt, acești termeni? Care sunt asemănările și…
Read more

Ce se întâmplă dacă…

Ce este amenda penală? Întâi de toate, să lămurim faptul că amenda penală este suma de bani pe care condamnatul trebuie să o plătească statului. Deci, dacă a săvârșit o infracțiune pentru…
Read more
Sunt de acord cu termenii si conditiile