Vanzare sau donatie ?

Vanzare sau donatie ? Donatia este la fel de sigură ca vânzarea?

Donatia poate fi atacată?

Răspunsul nostru: Vânzare sau donatie, ambele sunt la fel de sigure din punct de vedere juridic. Totuși, primim tot mai multe întrebări dacă donatia poate fi atacată. Donatia, spre deosebire de vânzare, se poate ,,ataca” în anumite situații expres prevăzute de lege.

Vânzare sau donație ? Care sunt situațiile în care donația poate fi ,,atacată”?

  1. Atunci când donația este însoțită de o sarcină din partea celui care primește, dacă acesta nu și-o îndeplinește (X îi donează lui Y un apartament, iar Y are sarcina de a-l îngriji și întreține pe Z. Dacă Y nu își îndeplinește sarcina, X poate revoca donația);<
  2. Dacă, prin donație, a fost încălcată rezerva succesorală*, iar după moartea celui care donează, moștenitorii rezervatari** ai acestuia își cer partea din donație.

*rezerva succesorală = jumătate din cota succesorală care, în lipsa donației respective, i s-ar fi cuvenit moștenitorului rezervatar;

**moștenitorii rezervatari = soţul supravieţuitor, descendenţii (copii, nepoți etc.) şi părinții defunctului. În acest caz, moștenitorii rezervatari au dreptul la o cotă-parte din donație, însă numai dacă prin ea s-a încălcat rezerva succesorală.

3. Atunci când, cel care a primit donația, manifestă un comportament necorespunzător față de cel care a donat. Acest comportament necorespunzător este expres reglementat de Codul civil și constă în următoarele fapte:

a) dacă cel care a primit donația a atentat la viața celui care donat, a unei persoane apropiate lui sau, ştiind că alţii intenţionează să atenteze, nu l-a înştiinţat;

b) dacă cel care a primit donația se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave faţă de cel care a donat;

c) dacă cel care a primit donația refuză în mod nejustificat să asigure alimente celui care a donat.

Donația este la fel de sigură ca și vânzarea dacă:

  • cel care donează, nu are moștenitori rezervatari* (*ex: dacă donatorul donează apartamentul unicului său fiu, actul nu poate fi atacat de nicio altă persoană deoarece nu există alți moștenitori).
  • cel care donează, are moștenitori rezervatari, dar dispune de suficiente bunuri pentru a-i gratifica pe toti în mod egal în timpul vieții**(**ex: părintele cu doi copii îi donează unuia dintre ei un apartament. Celuilalt îi donează echivalentul în bani al apartamentului respectiv.)

Tipuri de donație. Ce tipuri de donații poți face?

De asemenea, pot fi mai multe tipuri de donație. Donația poate fi cu sarcină sau fără sarcină.

  • Donația cu sarcină presupune ca, cel care primește donația, să se oblige la o anumită prestație în schimbul ei.
  • Donația fără sarcini nu prevede nicio prestație și nicio obligație din partea celui care primește.

Atenție! Vanzarea sau donatia având ca obiect un bun imobil, se va face întotdeauna la notar public.

Tot un notar vă poate spune și care sunt costurile unui act de donație.

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Care este diferența dintre…

Care este diferența dintre reziliere și rezoluțiune? Auzim despre un contract că a fost ,,reziliat” sau a intervenit ,,rezoluțiunea” contractului. Ce definesc, de fapt, acești termeni? Care sunt asemănările și…
Read more

Ce se întâmplă dacă…

Ce este amenda penală? Întâi de toate, să lămurim faptul că amenda penală este suma de bani pe care condamnatul trebuie să o plătească statului. Deci, dacă a săvârșit o infracțiune pentru…
Read more
Sunt de acord cu termenii si conditiile