Drept civil

6 situații când hotărârea definitivă poate fi pusă în executare

Hotărârea definitivă este cea care nu mai poate fi atacată cu apel sau recurs și care poate fi pusă în executare.        Iată 6 situații când hotărârea judecătorească este definitivă: când nu este supusă apelului și nici recursului; când este dată în primă instanță, fără drept de apel, neatacată cu recurs; când după […]

Cât moștenește soțul supraviețuitor?

      Soțul supraviețuitor este singurul care vine la moștenirea defunctului în concurs cu orice altă clasă de moștenitori. Dacă, spre exemplu, vine în concurs doar cu descendenții defunctului, aceștia din urmă vor înlătura de la moștenire orice alți moștenitori. Cu alte cuvinte, dacă defunctul avea copii și soț, aceștia vor fi singurii moștenitori […]

Unele persoane pot moșteni chiar dacă cel decedat nu a dorit acest lucru

Instituția ,,rezervei succesorale” este dovada clară că ,,dezmoștenirea” nu poate opera niciodată în totalitate. Legislația în vigoare prevede că, dacă ne dorim să dezmoștenim o persoană cu vocație la moștenire, acest lucru nu se va întâmpla deoarece aceasta are dreptul să primească jumătate din cât i-ar fi revenit în mod normal. Cei care au acest […]

Taxa judiciară de timbru

Legea spune că, pentru a deschide un proces, trebuie plătită o taxa judiciară de timbru.  Această taxă se stabilește fie în funcție de valorea obiectului cererii, fie într-o sumă fixă.         <h1>Există, însă, și cereri scutite de taxa judiciară de timbru</h1> Cele care vizează stabilirea și plata pensiilor, precum și alte drepturi prevăzute […]

Sunt de acord cu termenii si conditiile