Cheltuielile de judecată. Ce sunt? Când și cum se obțin?

             Ce sunt cheltuielile de judecată?

Cheltuielile de judecată sunt  sume de bani pe care părțile dintr-un proces le-au plătit cu ocazia desfășurării procesului. Codul de procedură civilă include în sfera cheltuielilor de judecată sumele plătite cu titlu de:

– taxe judiciare de timbru;

– onorariile avocaților;

– onorariile experților sau ale altor specialiști;

– cheltuieli cuvenite martorilor pentru deplasare și pierderile cauzate de necesitatea prezenței lor la proces;

– cheltuieli de transport și, dacă este cazul, de cazare;

– orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

            Când se obțin cheltuielile de judecată?

Legea spune că cel care a pierdut procesul va fi obligat prin hotărâre judecătorească să plătească cheltuieli de judecată celui care a câștigat procesul. Este esențial să existe o cerere formulată în acest sens de către partea care a câștigat procesul și să se facă și dovada acestor cheltuieli.

Dacă procesul a fost câștigat în totalitate, cheltuielile de judecată vor fi acordate integral.

Dacă în schimb, procesul a fost câștigat doar parțial, cheltuielile de judecată vor fi acordate parțial. În acest caz, dacă ambele părți au suportat cheltuieli în proces și au solicitat obligarea la plata acestor cheltuieli, judecătorul poate face o compensare a cheltuielilor de judecată.

            Cum se obțin cheltuielile de judecată?

Cel care vrea cheltuieli de judecată,  trebuie să formuleze o cerere în accest sens în cadrul procesului. Totodată, acesta trebuie să depună și dovezi din care să reiasă existența și întinderea cheltuielilor de judecată.

Simplu fapt că o parte a câștigat procesul, nu o îndreptățește să primească din oficiu cheltuielile de judecată. Dacă partea nu a făcut o cerere în acest sens sau dacă nu a dovedit aceste cheltuieli, judecătorul nu îi va acorda cheltuieli de judecată.

Cu toate acestea, dacă partea care a câștigat procesul a omis să solicite cheltuieli de judecată, o poate face pe cale separată. Adică va deschide un nou proces împotriva persoanei care a pierdut procesul anterior și va cere obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată suportate cu ocazia procesului câștigat anterior.

   Important!

  1. Dacă cel care a câștigat procesul deschide un nou proces pentru obligarea celeilalte parti la plata cheltuielilor de judecată suportate în procesul anterior, va trebui să plătească taxă de timbru calculată la valoare. Această taxă de timbru plătită în noul proces este inclusă în sfera cheltuielilor de judecată, iar pârâtul va fi obligat și la plata acesteia (a se vedea Decizia nr. 59/2017 a ÎCCJ);

  2. Onorariul de succes plătit avocatului nu poate fi cerut cu titlu de cheltuieli de judecată celui care a pierdut procesul. Nu există o reglementare expresă în acest sens, însă practica instanțelor judecătorești este în a respinge astfel de cereri;

  3. În procesele având ca obiect contestație la executare, situația stă puțin diferit. Astfel, taxele judiciare plătite de contestator nu vor intra în categoria cheltuielilor de judecată. Procedura este una specială și diferită, iar contestatorul trebuie să solicite restituirea taxelor judiciare de timbru în temeiul OUG nr. 80/2013. Dacă cererea va fi admisă, după rămânerea definitivă a hotărârii, contestatorul va merge la organul fiscal unde s-a plătit taxa. Pe baza cererii depuse și a hotararii judecatoresti, organul fiscal va restitui contestatorului taxa judiciară.
0

Leave a Comment!*

Related Posts

Vanzare sau donatie ?

Vanzare sau donatie ? Donatia este la fel de sigură ca vânzarea? Donatia poate fi atacată? Răspunsul nostru: Vânzare sau donatie, ambele sunt la fel de sigure din punct de…
Read more

Care este diferența dintre…

Care este diferența dintre reziliere și rezoluțiune? Auzim despre un contract că a fost ,,reziliat” sau a intervenit ,,rezoluțiunea” contractului. Ce definesc, de fapt, acești termeni? Care sunt asemănările și…
Read more

Ce se întâmplă dacă…

Ce este amenda penală? Întâi de toate, să lămurim faptul că amenda penală este suma de bani pe care condamnatul trebuie să o plătească statului. Deci, dacă a săvârșit o infracțiune pentru…
Read more
Sunt de acord cu termenii si conditiile