Întrebări și Răspunsuri

În situația în care căsătoria s-a înregistrat și în România și, de asemenea, ați locuit împreună cu soțul/soția o perioadă de timp în această țară, situația este destul de simplă.

Dacă și sotul/soția este de acord, puteți divorța la notar sau la starea civilă, iar dacă nu este de acord, divorțul îl puteți înainta la judecătoria din localitatea unde ați locuit împreună cu soțul/soția. La fiecare termen de judecată este necesar să vă prezentați personal sau puteți fi reprezentat de un avocat cu procură specială.

Aveți nevoie de: cererea scrisă, copie act de identitate, copie certificat de căsătorie, copie certificat de naștere, adeverință de venit pe ultimele 6 luni (dacă e cazul), taxa judiciară de timbru al cărei cuantum va fi stabilit de instanța de judecată.

Se poate face partaj chiar și atunci cand nu sunt toți mostenitorii de acord cu această procedură sau când nu sunt de găsit. În aceste situații, partajul nu va mai avea loc la notar, ci la instanță, iar prezența celorlalți moștenitori nici măcar nu este obligatorie.

Taxa de timbru reprezintă o sumă de bani, stabilită de către instanța de judecată în baza dispozițiilor legale, pe care o datorează orice persoană fizică sau juridică care se adresează cu o cerere instanțelor judecătorești. Aceasta se stabilește fie într-un cuantum fix, fie într-un anumit procent, iar necesitatea percepeii taxei judiciare de timbru derivă din costurile semnificative pe care le presupune derularea proceselor.

Regula este că o cerere adresată instanţei se taxează, însă, în cazurile expres prevăzute de lege,cererile sunt scutite de la această obligaţie fiscală.

Onorariul unui avocat nu este prestabilit, ci el este influențat de o multitudine de factori, cum sunt: natura cazului prezentat, complexitatea acestuia, durata estimată a procesului, vechimea avocatului, situația financiară a clientului etc.

Hotărârea legalizată este, de fapt, hotărârea judecătorească pe care se face mențiunea ,,definitivă” și poate fi pusă în executare.

În termen de 15 zile de la data la care v-a fost comunicat.

Pentru 1 copil – ¼ din venitul lunar net al parintelui

Pentru 2 copii – 1/3 din venitul lunar net al parintelui

Pentru 3 sau mai mulți copii – ½ din venitul lunar net al parintelui

Durata unui proces în instanță diferă în funcție obiectul și natura cauzei, complexitatea cauzei, diligența părților în proces, vacanța judecătorească etc. Cert este că, de regulă, termenele de judecată se acordă de la o lună la alta și pot fi cauze care se pot soluționa, în primă fază, dupa 2 termene de judecată, altele după 10 termene de judecată sau chiar mai mult.

În cauzele civile, justițiabilii nu sunt obligați să fie reprezentați sau asistați de un avocat, se pot prezenta singuri și își pot formula apărările singuri în instanță.

În cauzele penale, atunci când organul judiciar decide, precum și în alte cazuri prevăzute de lege, este obligatorie asistența de specialitate a unui avocat.

De regula, termenul este de 30 de zile, însă sunt situații când, pentru anumite cauze, termenul prevăzut de lege este mai scurt (5 zile, 10 zile, 15 zile) și se va menționa în dispozitivul hotărârii pe care doriți să o contestați (în ultima parte a hotărârii).

Tot o regulă este și faptul că termenul de apel începe să curgă de la data comunicării hotărârii, nu de la data pronunțării. Sunt și excepții prevăzute de lege, când termenul de apel începe să curgă de la data pronunțării hotărârii.

Împotriva unei executări silite se poate face contestație la executare în termen de 15 zile de la data la care ați primit somația.

Divorțul poate avea loc în fața ofițerului de stare civilă doar dacă nu există copii minori. În fața notarului sau a instanței de judecată se poate divorța fie că există sau nu copii minori. 

Puteți fi luat de acasă și adus la audieri cu mandat (cu ajutorul forțelor de ordine) sau puteți fi amendat cu o sumă cuprinsă între 50 lei și 700 lei.

Sunt de acord cu termenii si conditiile