Care este diferența dintre reziliere și rezoluțiune?

Care este diferența dintre reziliere și rezoluțiune? Auzim despre un contract că a fost ,,reziliat” sau a intervenit ,,rezoluțiunea” contractului. Ce definesc, de fapt, acești termeni? Care sunt asemănările și deosebirile dintre aceste două instituții?

<h1>Atât rezilierea, cât și rezoluțiunea sunt metode juridice prin care se declară încetarea unui contract.</h1>

Care sunt asemănările dintre reziliere și rezoluțiune?

 1. Au ca efect încetarea contractului;
 2. Au la bază aceeași cauză: neexecutarea obligațiilor de către una dintre părți. Dacă o parte contractantă nu își îndeplinește obligațiile din contract, cealaltă parte poate declara rezilierea ori rezoluțiunea;
 3. Dacă sunt declarate unilateral (de către una dintre părțile contractante), pentru a fi opozabile terților, trebuie înscrise în cartea funciară ori în alte registre publice;
 4. Dacă optează pentru executarea silită a obligațiilor, creditorul nu mai are dreptul de a cere rezoluțiunea sau rezilierea. Dacă nu cere executarea silită, creditorul poate declara rezoluțiunea sau rezilierea.

Care sunt deosebirile dintre reziliere și rezoluțiune?

 1. Rezilierea are ca efect încetarea contractului doar pentru viitor (de la momentul rezilierii). Rezoluțiunea are ca efect încetarea contractului încă de la data semnării. Practic, un contract desființat prin rezoluțiune se consideră că nu a fost niciodată încheiat;
 2. Contractul desființat prin rezoluțiune obligă părțile să-și restituie prestațiile efectuate până la momentul desființării. Rezilierea nu presupune restituirea prestațiilor;
 3. Rezoluțiunea se aplică contractelor cu executare dintr-o dată (vânzare, donație, schimb etc.). Rezilierea se aplică contractelor cu executare succesivă în timp (leasing, chirie, rentă viageră etc.);
 4. Rezoluțiunea NU poate interveni atunci când neexecutarea este de mică însemnătate. Rezilierea POATE interveni atunci când neexecutarea este de mică însemnătate, însă doar dacă această neexecutare se repetă în timp. 

În final, ceea ce trebuie să reținem este că atât rezilierea, cât și rezoluțiunea au ca efect încetarea contractului dintre părți.

Rezilierea sau rezoluționea contractului poate să intervină:

 • prin acordul părților;
 • prin efectul legii sau al contractului;
 • prin ntermediul instanței.
0

2 Comments

 1. Buna ziua soțul meu are un proces de custodie si este a doua sentință la care nu poate să se prezinte ce se poate intampla ?

  1. Bună ziua,

   Vă referiți la al doilea termen, presupun. Soțul dvs. poate trimite o cerere la dosar prin care solicită amânarea cauzei, arătând și motivele pentru care nu se poate prezenta.
   Astfel, se va da un nou termen de judecată.

Leave a Comment!*

Related Posts

Vanzare sau donatie ?

Vanzare sau donatie ? Donația este la fel de sigură ca vânzarea? Un contract de donație ,,poate fi atacat”? Așadar, vanzare sau donatie ? Răspunsul nostru: Vânzare sau donație, ambele…
Read more

Ce se întâmplă dacă…

Ce este amenda penală? Întâi de toate, să lămurim faptul că amenda penală este suma de bani pe care condamnatul trebuie să o plătească statului. Deci, dacă a săvârșit o infracțiune pentru…
Read more
Sunt de acord cu termenii si conditiile