Taxa judiciară de timbru

Legea spune că, pentru a deschide un proces, trebuie plătită o taxa judiciară de timbru. 

Această taxă se stabilește fie în funcție de valorea obiectului cererii, fie într-o sumă fixă.

        <h1>Există, însă, și cereri scutite de taxa judiciară de timbru</h1>

 1. Cele care vizează stabilirea și plata pensiilor, precum și alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale;

 2. Cele care vizează stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, a ajutorului social, a alocatiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si a altor forme de protectie sociala prevazute de lege;

 3. Cele care vizează obligatiile legale si contractuale de intretinere, inclusiv actiunile in constatarea nulitatii, in anularea, rezolutiunea sau rezilierea contractului de intretinere; 

 4. Cele care vizează stabilirea si acordarea despagubirilor decurgand din condamnarea sau luarea unei masuri preventive pe nedrept; 

 5. Cele care vizează adoptia, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdictia judecatoreasca, asistenta persoanelor cu tulburari psihice;

 6. Cele care vizează protectia drepturilor consumatorilor (ex: reclamarea clauzelor abuzive din contractele de credit);

 7. Cele care vizează valorificarea drepturilor Societatii Nationale de Cruce Rosie;

 8. Cele care vizează exercitarea drepturilor electorale; 

 9. Cele care vizează despagubirile civile pentru prejudiciile materiale si morale decurgand din dosare penale;

 10. Cele care vizează stabilirea si acordarea despagubirilor civile pentru pretinse incalcari ale drepturilor prevazute la art. 2 si 3 din CEDO;

 11. Cele care vizează drepturile si interesele legitime pretinse de fostii detinuti si persecutati pentru motive politice in perioada regimului comunist din Romania; 

 12. Cele întemeiate pe Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite;

 13. Cele care vizează dizolvarea societatilor, formulate de Oficiul National al Registrului Comertului. 

Desigur că, prin lege, pot fi scutite de taxa judiciară de timbru și alte tipuri de acțiuni.

Important de reținut este faptul că, atunci când o cerere de chemare în judecată este scutită de taxa judiciară de timbru, și căile de atac împotriva acelor hotarari sunt scutite. 

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Vanzare sau donatie ?

Vanzare sau donatie ? Donația este la fel de sigură ca vânzarea? Un contract de donație ,,poate fi atacat”? Așadar, vanzare sau donatie ? Răspunsul nostru: Vânzare sau donație, ambele…
Read more

Care este diferența dintre…

Care este diferența dintre reziliere și rezoluțiune? Auzim despre un contract că a fost ,,reziliat” sau a intervenit ,,rezoluțiunea” contractului. Ce definesc, de fapt, acești termeni? Care sunt asemănările și…
Read more

Ce se întâmplă dacă…

Ce este amenda penală? Întâi de toate, să lămurim faptul că amenda penală este suma de bani pe care condamnatul trebuie să o plătească statului. Deci, dacă a săvârșit o infracțiune pentru…
Read more
Sunt de acord cu termenii si conditiile