Când poate fi considerat un eveniment accident de muncă?

Când poate fi considerat un eveniment accident de muncă?

Accidentul de muncă este definit în lege ca fiind:

 • o vătămare violentă a organismului 

sau

 • o intoxicația acută profesională

care au loc în timpul desfășurării muncii sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă:

 • incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice;
 • invaliditate;
 • deces. 

Iată care sunt evenimentele pe care legea le consideră accidente de muncă:

 • accidentul suferit de persoana aflată in vizita în întreprindere, cu permisiunea angajatorului;

 • accidentul suferit de persoana care îndeplinește sarcini de stat sau de interes public. Inclusiv în cadrul unor activități culturale, sportive, în țară sau în afara granițelor țării, în timpul și din cauza îndeplinirii acestor sarcini;

 • accidentul survenit in cadrul activitatilor cultural-sportive organizate, in timpul si din cauza indeplinirii acestor activitati;

 • accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieti omenesti;

 • accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si privat;

 • accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii, daca se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, in calitate de angajator, ori in alt loc de munca organizat de acestia, in timpul programului de munca, si nu se datoreaza culpei exclusive a accidentatului;

 • accidentul de traseu, daca deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de munca organizat de angajator si invers;

 • accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munca la altul, pentru indeplinirea unei sarcini de munca;

 • accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este incadrata victima, ori de la orice alt loc de munca organizat de acestea, la o alta persoana juridica sau fizica, pentru indeplinirea sarcinilor de munca, pe durata normala de deplasare;

 • accidentul suferit inainte sau dupa incetarea lucrului, daca victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de munca, utilajul ori materialele, daca schimba imbracamintea personala, echipamentul individual de protectie sau orice alt echipament pus la dispozitie de angajator, daca se afla in baie ori in spalator sau daca se deplasa de la locul de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si invers;

 •  accidentul suferit in timpul pauzelor regulamentare, daca acesta a avut loc in locuri organizate de angajator, precum si in timpul si pe traseul normal spre si de la aceste locuri;

 • accidentul suferit de lucratori ai angajatorilor români sau de persoane fizice române, delegati pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu in afara granitelor tarii, pe durata si traseul prevazute in documentul de deplasare;

 • accidentul suferit de personalul roman care efectueaza lucrari si servicii pe teritoriul altor tari, in baza unor contracte, conventii sau in alte conditii prevazute de lege, incheiate de persoane juridice romane cu parteneri straini, in timpul si din cauza indeplinirii indatoririlor de serviciu;

 • accidentul suferit de cei care urmeaza cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare a pregatirii profesionale, in timpul si din cauza efectuarii activitatilor aferente stagiului de practica;

 • accidentul determinat de fenomene sau calamitati naturale, cum ar fi furtuna, viscol, cutremur, inundatie, alunecari de teren, trasnet (electrocutare) , daca victima se afla in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu;

 • disparitia unei persoane, in conditiile unui accident de munca si in imprejurari care indreptatesc presupunerea decesului acesteia;

 • accidentul suferit de o persoana aflata in indeplinirea atributiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni.

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Când și cum operează…

Concedierea reprezintă incetarea contractului de muncă la initiativa angajatorului. Motivele concedierii pot fi: Obiective, care nu tin de persoana/comportamentul angajatului;Subiective, care tin de persoana/comportamentul angajatului. Indiferent de motivul pentru care…
Read more
Sunt de acord cu termenii si conditiile