Specializări

Specializări

Drept civil

 • Acțiuni în constatarea prescripției extinctive (ștergerea datoriilor);

 • Acțiuni având ca obiect obligații de a da (ex: obligarea vânzătorului de a transmite dreptul de proprietate asupra lucrului vândut în patrimoniul cumpărătorului; obligarea pârâtului de a da o sumă de bani etc.), a face (ex: obligarea pârâtului de a restitui un bun, de a presta o activitate etc.); sau a nu face (ex: obligarea pârâtului de a se abține de la săvârșirea unor fapte determinate etc.);

 • Acțiuni privind dreptul de proprietate publică/privată, exproprieri, revendicări;

 • Acțiuni de partaj succesoral/judiciar, ieșire din indiviziune etc;

 • Acțiuni confesorii, posesorii, negatorii;

 • Acțiuni în grănițuire;

 • Uzucapiune mobiliară și imobiliară;

 • Accesiune;

 • Acțiuni în constatarea nulității contractului; Reziliere; Rezoluțiune;

 • Acțuni privind plata nedatorată, îmbogătirea fara justă cauză etc.;

 • Acțiuni privind răspunderea civilă delictuală;

 • Recuperări creanțe;

 • Executări silite;

 • Redactarea contractelor civile (vânzare, donație, locațiune, închiriere, întreținere, mandat, tranzacție etc.);

 • Asistență juridică/reprezentare juridică în negocierea contractelor civile;

 • Acțiuni privind persoanele fizice: declararea judecătorească a morții, instituirea tutelei și a curatelei; punerea sub interdicție judecătorească a celui lipsit de discernământ și ocrotirea sa legală etc.;

 • Acțiuni pe proceduri speciale: ordonanța de plată, ordonanță președințială, evacuare, valoarea redusă etc.;

 • Etc.

Dreptul familiei

 • Divorțuri: desfacerea căsătoriei prin acord, din culpa unuia dintre soți sau din cauza stării sănătății unui soț; lichidarea regimului patrimonial (partaj), exercitarea autorității părintești (custodie); stabilirea locuinței minorului; stabilirea unui program de vizitare a minorului; stabilirea pensiei de întreținere în favoarea minorului; reducerea/majorarea cuantumului pensiei de întreținere datorate minorului etc;

 • Filiație: stabilirea filiației copilului față de părinte; stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei; contestarea filiației; tăgada (negarea) paternității etc.;

 • Adopție;

 • Autoritate părintească, decăderea din exercițiul drepturilor părintești etc.;

 • Etc.

Drept administrativ și fiscal

 • Cereri de anulare în tot/parte a actului administrativ emis de o autoritate publică;

 • Cereri de obligare a unei autorități publice să emită un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze o anumită operațiune administrativă;

 • Cereri de stabilire a legalității operațiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului administrativ;

 • Cereri de suspendare a actelor administrative emise de o autoritate publică;

 • Etc.

Dreptul protecției consumatorilor

 • Cereri de chemare în judecată având ca obiect constatarea caracterului abuziv al unor clauze contractuale și nulitatea acestora, în temeiul Legii nr. 193/2000;

 • Cereri de chemare în judecată având ca obiect restituirea comisioanelor percepute în mod abuziv de către profesioniști (bănci, companii de telefonie mobilă etc.);

 • Cereri, sesizări, petiții formulate către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;

 • Plângeri contravenționale împotriva proceselor-verbale întocmite de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;

 • Cereri de chemare în judecată având ca obiect darea imobilului în plată către banca creditoare, în temeiul Legii nr. 77/2016;

 • Cereri de radiere din Biroul de credite;

 • Etc.

Dreptul muncii

 • Asistență juridică la angajare și la încheierea contractului de muncă;

 • Contestații împotriva deciziei de concediere;

 • Cereri în instanță pentru plata salariilor și a altor drepturi;

 • Cereri în instanță privind protecția muncii;

 • Cereri în instanță privind discriminarea la locul de muncă, hărțuirea;

 • Orice alte cereri privind conflictele de muncă.

Sunt de acord cu termenii si conditiile