Transcriere acte de stare civilă

Conform art. 41 alin.(3) din Legea nr.119/1996, republicată în 2012, „Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române. Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei. Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ teritoriale în a cărei rază domiciliază„.

Din motivele expuse mai sus, orice alte documente româneşti, care se emit în baza prezentării certificatelor de stare civilă (ex.: cărţi de identitate, paşapoarte), nu pot fi procesate decât dacă faptele de stare civilă petrecute în străinătate au fost întregistrate mai întâi în România şi există certificate româneşti pentru acestea.

În completare, trebuie menţionat faptul că divorţul şi schimbarea de nume/prenume sunt şi ele fapte de stare civilă, dar acestea au alt regim de înregistrare în România:

  • divorţurile pronunţate în străinătate trebuie recunoscute în efectele sale pe teritoriul României prin tribunalul de pe raza ultimului domiciliu din România (dacă nu a existat, este competent Tribunalul Bucureşti); după obţinerea sentinţei de recunoaştere se fac înscrierile de menţiuni pe marginea actelor de stare civilă la primăria competentă (de regulă cea unde s-a înregistrat naşterea);
  • căsătoriile încheiate în străinătate, care au fost desfăcute prin divorț/deces tot în străinătate, se înregistrează ca mențiuni pe marginea actului de naștere, deținut de Primăria unde a fost înregistrată nașterea; menţiunile cuprind atât căsătoria, cât şi desfacererea ei (divorţ/deces);
  • schimbările de scriere a numelui sau prenumelui, operate de autorităţile străine în documentele emise de acestea, trebuie înscrise ca menţiuni pe marginea actului de naştere, deţinut de Primăria unde a fost înregistrată naşterea (şi apoi şi în alte certificate, cum ar fi cel de căsătorie, după caz).

Noi vă oferim soluțiile cele mai rapide pentru transcrierea documentelor dumneavoastră!

Sunt de acord cu termenii si conditiile