Dreptul muncii

Raporturile dintre angajator și salariat sunt guvernate și de legislația din domeniul dreptului muncii, astfel că, legiuitorul a reglementat o anumită protecție a angajatului față de abuzurile pe care unii angajatori le încearcă față de aceștia. Neplata salariilor, a orelor suplimentare, refuzul de a acorda angajatului concediul de odihnă/medical, concedierea abuzivă, toate acestea reprezintă practici ce pot fi sancționate, iar salariații au dreptul la despăgubiri.

Serviciile juridice de specialitate pe care le oferim în materia dreptului muncii constau în:

  • asistență juridică/consiliere de specialitate la angajare și la semnarea contractului de muncă;
  • acțiuni în instanță pentru plata salariilor restante, a orelor suplimentare prestate sau a oricăror altor drepturi;
  • contestații împotriva deciziilor de concediere cu consecința reîncadrării în muncă și/sau plata despăgubirilor;
  • cereri în instanță privind protecția muncii;
  • cereri în instanță privind discriminarea la locul de muncă, hărțuirea, etc.;
  • orice alte cereri privind conflictele de muncă. 

 

Sunt de acord cu termenii si conditiile