Apostilări, legalizări, supralegalizări documente

Ce reprezintă, de fapt, apostilările, legalizările și supralegalizările?

Apostila – este o procedură de recunoaștere a unui înscris oficial prin emiterea unui certificat de către autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar alConvenţiei. Eliberarea apostilei are drept scop autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false.

Legalizarea unei hotărâri judecătoresti – constă în aplicarea unei ștampile/semnături de către instanța de judecată care a pronunțat-o și are rolul de a atesta faptul că acea hotărâre poate fi pusă în executare. În cele mai multe cazuri, legalizarea hotărârii judecătorești confirmă faptul că respectiva sentință/decizie este definitivă și nu mai poate fi atacată (cu o altă cale ordinară de atac).

Supralegalizarea – reprezintă o procedură de recunoaștere a unor documente oficiale în țări care nu sunt membre ale Convenției de la Haga și presupune un număr mult mai mare de vize și certificări din partea instituțiilor române.

Pentru servicii privind apostilarea, legalizarea sau supralegalizarea documentelor, ne puteți scrie la rubrica ,,Contact”.

 

Sunt de acord cu termenii si conditiile