Vârsta minimă pentru căsătorie

Graba strică treaba?

Nu știm dacă e universal valabil acest proverb. Ceea ce știm sigur, însă, este că legea prevede că o căsătorie poate fi încheiată dacă viitorii soți au minim 18 ani. 

Prin excepție, pentru motive temeinice, căsătoria poate fi încheiată și între cei care nu au împlinit 18 ani, dar au cel puțin 16 ani. În acest caz, sunt necesare:

  • avizul medical;
  • încuviințarea părinților/tutorelui;
  • autorizarea instanței de tutelă. 

(Notă! Motivele temeinice pentru încheierea căsătoriei între minorii în vârstă de peste 16 ani sunt lăsate la libera apreciere a judecătorului. Unele instanțe apreciază că reprezintă  motive temeinice pentru încheierea căsătoriei:

  • ,,existența între cei doi parteneri de cuplu a respectului și a dragostei reciproce exprimate în cadrul ședinței de judecată. La aceasta se adaugă și voința liber consimțită de a-și întemeia o familie”;
  • ,,împrejurarea că cei doi viitori soți au conceput un copil și acesta e pe cale să se nască;”
  • ,,existența unui copil rezultat din relația celor doi viitori soți”;
  • ,,religia viitorilor soți”, etc.

Dacă unul dintre părinți este decedat sau se află în imposibilitate de a-și manifesta voința, este suficient acordul celuilalt părinte. Dacă nu există nici părinți, nici tutore care să poată încuviința căsătoria, este necesară încuviințarea persoanei/autorității căreia i-a fost încredințată exercitarea drepturilor părintești. 

Concluzionând, legislația în vigoare prevede regula potrivit căreia  o căsătorie poate fi încheiată între un bărbat și o femeie care au împlinit vârsta de 18 ani. Prin excepție, dacă minorul are vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, poate încheia o căsătorie doar după ce va parcurge etapa autorizării instanței de tutelă care include, implicit, necesitatea unui aviz medical și încuviințarea părinților.

(Notă! ,,Instanța de tutelă” reprezintă judecătoria de la domiciliul minorului. Aceasta va soluționa cererea minorilor de autorizare a căsătoriei în cadrul un proces. Dacă vor fi îndeplinite toate condițiile enunțate mai sus, va pronunța o hotărâre judecătorească de admitere. După rămânerea definitivă a acestei hotărâri, viitorii soți se vor adresa primăriei în vederea oficializării căsătoriei.)

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Vanzare sau donatie ?

Vanzare sau donatie ? Donatia este la fel de sigură ca vânzarea? Donatia poate fi atacată? Răspunsul nostru: Vânzare sau donatie, ambele sunt la fel de sigure din punct de…
Read more

Ce se întâmplă dacă…

Ce este amenda penală? Întâi de toate, să lămurim faptul că amenda penală este suma de bani pe care condamnatul trebuie să o plătească statului. Deci, dacă a săvârșit o infracțiune pentru…
Read more

Ce se întâmplă dacă…

Ce se întâmplă dacă ești chemat la un proces și nu te prezinți? Situația e diferită în funcție de calitatea părții (reclamant, pârât sau martor) ori de obiectul cauzei.  …
Read more
Sunt de acord cu termenii si conditiile