Cum identifici clauze abuzive in contractele încheiate cu un consumator?

Înainte de a semna orice fel de contract, trebuie să citim cu atenție clauzele acestuia. În cazul în care cuprinde clauze abuzive, semnalăm problema, încercăm să negociem clauzele sau, mai bine, nu semnăm.

Însă, ce facem atunci când, grăbiți și entuziasmați, am semnat un contract ce conține clauze abuzive ale căror repercusiuni își fac apariția pe parcurs? Legea ne oferă două posibilități: fie să sesizăm ANPC-ul, fie instanța de judecată printr-o cerere în constatarea clauzelor abuzive.

Pentru a avea câștig de cauză, consumatorii trebuie să verifice dacă există una sau mai multe dintre următoarele clauze abuzive:

 1. Clauza prin care comerciantul are dreptul de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract. (Nu se aplică în cazul furnizorilor de servicii financiare care isi rezerva dreptul de a modifica rata dobanzii platibile de catre consumator ori datorata acestuia din urma sau valoarea altor taxe pentru servicii financiare, fara o notificare prealabila, daca exista o motivatie intemeiata, in conditiile in care comerciantul este obligat sa informeze cat mai curand posibil despre aceasta celelalte parti contractante si acestea din urma au libertatea de a rezilia imediat contractul și nu se aplică nici comerciantului care își rezervă dreptul de a modifica unilateral clauzele unui contract cu durata nedeterminata, in conditiile in care comerciantul are obligatia de a-l informa pe consumator, printr-o notificare prealabila transmisa in termen rezonabil, pentru ca acesta din urma sa aiba libertatea de a rezilia contractul);

 2. Clauza prin care consumatorul este obligat să se supună unor condiții contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoștință la data semnării contractului;

 3. Clauza prin care consumatorul este obligat să își îndeplinească obligațiile contractuale chiar și în situațiile în care comerciantul nu le îndeplinește pe ale sale;

 4. Clauza care oferă dreptul comerciantului să prelungeasca automat un contract incheiat pentru o perioada determinata, prin acordul tacit al consumatorului, daca perioada limită la care acesta putea sa isi exprime optiunea a fost insuficienta;

 5. Clauza care oferă comerciantului dreptul de a modifica unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor si serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;

 6. Clauza care dă dreptul comerciantului să constate unilateral conformitatea produselor și serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;

 7. Clauza care dă dreptul exclusiv comerciantului de a interpreta clauzele contractuale;

 8. Clauza care restrânge sau anulează dreptul consumatorului de a pretinde despăgubiri în cazurile în care comerciantul nu își îndeplinește obligațiile contractuale;

 9. Clauza care obligă consumatorul la plata unor sume disproportionat de mari in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant;

 10. Clauza care interzice sau restrânge dreptul consumatorului de a rezilia contractul în cazul în care:
  • comerciantul a modificat unilateral clauzele menționate la pct. 5;
  • comerciantul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale;
  • comerciantul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe in cazul denuntarii unilaterale;

 11. Clauza care exclude sau limiteaza raspunderea legala a comerciantului in cazul vatamarii sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei actiuni sau omisiuni a comerciantului privind utilizarea produselor si serviciilor;

 12. Clauza care exclude dreptul consumatorului de a întreprinde o actiune legala sau de a exercita un alt remediu legal, solicitandu-i in acelasi timp rezolvarea disputelor in special prin arbitraj;

 13. Clauza care permite, in mod nejustificat, impunerea unor restrictii in administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte parti din contract;

 14. Clauza care dă dreptul comerciantului sa transfere obligatiile contractuale unei terte persoane  agent, mandatar etc., fara acordul consumatorului, daca acest transfer serveste la reducerea garantiilor sau a altor raspunderi fata de consumator;

 15. Clauza care interzice consumatorului sa compenseze o datorie catre comerciant cu o creanta pe care el ar avea-o asupra comerciantului;

 16. Clauza care prevede că pretul produselor este determinat la momentul livrării sau permit vanzatorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creste preturile, fara ca, in ambele cazuri, sa acorde consumatorului dreptul de a anula contractul in cazul in care pretul final este prea mare in raport cu pretul convenit la momentul incheierii contractului (nu se aplică în cazul clauzelor de indexare a preturilor, atat timp cat sunt legale, cu conditia ca metoda prin care preturile variaza sa fie descrisa in mod explicit);

 17. Clauza care permite comerciantului obținerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea existența compensațiilor în suma echivalentă și pentru consumator, în cazul neexecutării contractului de către comerciant;

 18. Clauza care dă dreptul comerciantului să anuleze contractul în mod unilateral, fara sa prevada acelasi drept si pentru consumator;

 19. Clauza care dă dreptul comerciantului sa inceteze contractul incheiat pentru o durata nedeterminata fara o notificare prealabila rezonabila, cu exceptia unor motive intemeiate.

Atenție! Pentru a fi declarate abuzive clauzele susmenționate, acestea trebuie să fie cuprinse într-un contract încheiat între un profesionist (comerciant) și un consumator (ex: banca-profesionist și împrumutat-consumator; furnizor de servicii de telefonie-profesionist  și beneficiar-consumator, etc.)

Cererea de chemare în judecată având ca obiect constatarea clauzelor abuzive din contract este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Vanzare sau donatie ?

Vanzare sau donatie ? Donatia este la fel de sigură ca vânzarea? Donatia poate fi atacată? Răspunsul nostru: Vânzare sau donatie, ambele sunt la fel de sigure din punct de…
Read more

Care este diferența dintre…

Care este diferența dintre reziliere și rezoluțiune? Auzim despre un contract că a fost ,,reziliat” sau a intervenit ,,rezoluțiunea” contractului. Ce definesc, de fapt, acești termeni? Care sunt asemănările și…
Read more

Ce se întâmplă dacă…

Ce este amenda penală? Întâi de toate, să lămurim faptul că amenda penală este suma de bani pe care condamnatul trebuie să o plătească statului. Deci, dacă a săvârșit o infracțiune pentru…
Read more
Sunt de acord cu termenii si conditiile