Legea dării în plată a imobilului în schimbul ștergerii datoriilor la bancă

În cazul unui credit ipotecar, atunci când împrumutatul nu mai achită, din diverse motive, ratele lunare, banca îi vinde casa la licitație pe un preț derizoriu, nu își recuperează toată suma pe care a împrumutat-o debitorului și, timp de mulți ani, îi oprește acestuia și o treime din salariu/venituri. Într-un final, banca nu doar că îi ia casa împrumutatului, dar îl privează pe acesta, o bună perioadă de timp, și de o parte din veniturile sale.

În mai 2016 a intrat în vigoare o lege care oferă posibilitatea celor care nu își mai pot achita ratele creditului ipotecar să ofere băncii, la schimb, casa, fără alte sume suplimentare. Pentru a beneficia de efectele acestei noi reglementări, cel împrumutat trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, câteva condiții:

  1. Cel împrumutat să aibă calitatea de consumator, iar cel care împrumută trebuie să aibă calitatea de instituție de credit, instituția financiară nebancară sau chiar recuperatori;
  2. Suma împrumutată să nu depășească echivalentul în lei al 250.000 euro;
  3. Creditul să fi fost contractat fie cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuință, fie să fi fost garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință;
  4. Împrumutatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea acestei legi.

Important de reținut este și faptul că, de efectele acestei legi, pot beneficia și împrumutații cărora banca le-a vândut deja casa la licitație publică și continuă să le oprească lunar din venituri/salarii.

Odată îndeplinite aceste condiții, împrumutatul trebuie să transmită băncii/recuperatorului o notificare, prin intermediul unui avocat sau al unui notar public, prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar. În notificare se va indica intervalul orar, în două zile diferite, în care reprezentantul băncii se poate prezenta la notarul public ales de debitor în vederea încheierii actului de vânzare-cumpărare al imobilului.

Mai departe, banca fie se va prezenta la notar, fie va contesta în instanță această notificare, urmând ca judecatorul să decidă dacă sunt sau nu îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite.

Ceea ce nu prevede această lege, însă ne-o demonstrează practica instanțelor judecătorești și deciziile recente ale Curții Constituționale, este faptul că instanța, va verifica dacă sunt îndeplinite și condițiile impreviziunii, adică dacă a existat un eveniment pe care părțile nu l-au prevăzut la semnarea contractului de credit și care a determinat imposibilitatea consumatorului de a mai continua plata ratelor lunare (ex: boală, deces, probleme financiare grave adăugate la creșterea galopantă a cursului CHF, etc.)

Dacă instanța va da câștig de cauză băncii, aceasta va putea să demareze executarea silită, însă, dacă instanța va da câștig de cauză consumatorului, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, banca este obligată să se prezinte la notar pentru a semna contractul de vânzare-cumpărare. În cazul în care nu se prezintă, consumatorul va putea chema în judecată banca pentru ca instanța să pronunțe o hotărâre judecătorească ce va ține loc de contract de vanzare-cumpărare a imobilului.

Important!!!!

  • de la data la care banca primește notificarea de dare în plată a imobilului, se suspendă orice procedură de executare silită împotriva consumatorului;
  • executarea silită se va suspenda și pe tot parcursul soluționării acțiunilor în justiție întemeiate pe Legea nr. 77/2016;
  • notificarea de dare în plată nu se aplică și debitorului care a fost deja executat silit și i-a fost vândut imobilul la licitație publică. În acest caz, împrumutatul trebuie să se adreseze direct instanței prin care să solicite stingerea datoriilor.

Acțiunile întemeiate pe Legea nr. 77.2016 sunt scutite de plata taxelor judiciare de timbru.

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Vanzare sau donatie ?

Vanzare sau donatie ? Donatia este la fel de sigură ca vânzarea? Donatia poate fi atacată? Răspunsul nostru: Vânzare sau donatie, ambele sunt la fel de sigure din punct de…
Read more

Care este diferența dintre…

Care este diferența dintre reziliere și rezoluțiune? Auzim despre un contract că a fost ,,reziliat” sau a intervenit ,,rezoluțiunea” contractului. Ce definesc, de fapt, acești termeni? Care sunt asemănările și…
Read more

Ce se întâmplă dacă…

Ce este amenda penală? Întâi de toate, să lămurim faptul că amenda penală este suma de bani pe care condamnatul trebuie să o plătească statului. Deci, dacă a săvârșit o infracțiune pentru…
Read more
Sunt de acord cu termenii si conditiile