Cum identifici clauze abuzive în contractele de credit?

Contractele de credit sunt supuse unor reguli speciale, diferite de cele care reglementează contractele obișnuite.

Spre exemplu, ceea ce nu știu foarte mulți consumatori este că acestea trebuie să îmbrace o anumită formă, în sensul că trebuie redactate în scris, vizibil și ușor de citit, fontul utilizat trebuie să fie Times New Roman, mărimea de minimum 10p, pe hârtie sau pe un alt suport durabil. În cazul în care contractul este redactat pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat contractul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utlizat (ex: pe o hârtie de culoare gri, nu se va utiliza un font de culoare gri. Recomandat ar fi un font negru pe o hârtie de culoare albă).

Apoi, consumatorul trebuie să verifice rubrica privind costurile contractului de credit și să observe care sunt comisioanele pe care banca le percepe. Legislația în vigoare permite băncilor să perceapă doar:

 • comision de analiza dosar;
 • comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent;
 • comision de rambursare anticipată;
 • costuri aferente asigurarilor, dupa caz;
 • penalitati;
 • un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.

Chiar dacă sunt legale aceste comisioane, nu înseamnă că nu pot fi percepute abuziv. Spre exemplu, în practica instanțelor judecătorești, comisionul de analiză dosar (denumit și ,,comision de acordare”) a fost declarat abuziv atunci când era perceput sub formă de procent din creditul acordat (de ex: 1% din creditul de 10.000 lei). De ce? Tocmai pentru că, împrumutatul solicită suma de 10.000 lei, rambursează suma de 10.000 lei plus dobânzi, comisioane etc. și plătește dobânzi și comisioane calculate la această sumă, însă, în realitate, primește efectiv doar suma de 9900lei (10.000 lei – 1% din 10.000 lei). Pentru a nu fi considerat abuziv, acest comision trebuie să fie fix și nu trebuie să se raporteze la valoarea creditului acordat, trebuie să fie perceput doar dacă împrumutul se aprobă și trebuie să fie negociat în mod direct între bancă și consumator.

De asemenea, în cazul comisionului de administrare, pentru a fi legal, valoarea acestuia trebuie să se raporteze la soldul creditului, nicidecum la valoarea creditului acordat. Spre exemplu, suma acordată este de 10.000 lei, comisionul de administrare este de 1%. După 1 an de la contractarea creditului, soldul este de 90.000 lei. La acel moment, comisonul de administrare trebuie să fie de 1% din 90.000 lei, nicidecum din 10.000 lei. Pe toată perioada derulării contractului de credit, comisionul trebuie să se calculeze la ce a mai rămas de plătit în fiecare lună, nu la toată suma împrumutată.

Alte clauze interzise în cazul contractelor de împrumut sunt:

 • clauzele contractuale care dau dreptul creditorului sa modifice unilateral clauzele contractuale fara incheierea unui act aditional, acceptat de consumator;
 • clauzele prin care consumatorul este obligat să păstreze confidențialitatea prevederilor și a condițiilor contractuale;
 • clauzele prin care creditorul poate rezilia sau denunța unilateral contractul ori poate penalize consumatorul în cazul afectării reputației creditorului.

Consumatorul trebuie să verifice și modul în care este stabilită dobânda în contractul de credit. Spre exemplu, în cazul contractelor de credit cu dobândă variabilă trebuie îndeplinite următoarele reguli:

 • dobanda să se raporteze la fluctuațiile indicilor de referinta EURIBOR/ROBOR/LIBOR/rata dobanzii de referinta a BNR, in functie de valuta creditului, la care creditorul poate adauga o anumita marja, fixa pe toata durata derularii contractului;
 • marja dobanzii poate fi modificata doar ca urmare a modificarilor legislative care impun in mod expres acest lucru (cu toate acestea, prin excepție, in acord cu politica comerciala a fiecarei institutii de credit, valoarea marjei si valoarea indicilor de referinta pot fi reduse)
 • formula dupa care se calculeaza variatia dobanzii trebuie indicata in mod expres in contract, cu precizarea periodicitatii si/sau a conditiilor in care survine modificarea ratei dobanzii, atat in sensul majorarii, cat si in cel al reducerii acesteia.

Separat de clauzele interzise care sunt enumerate astfel de lege, consumatorii trebuie să știe că o clauză care nu a fost negociată direct între părți va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimental consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților. Va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul clauza care a fost stabilită fara a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei.

 

1

Leave a Comment!*

Related Posts

Vanzare sau donatie ?

Vanzare sau donatie ? Donatia este la fel de sigură ca vânzarea? Donatia poate fi atacată? Răspunsul nostru: Vânzare sau donatie, ambele sunt la fel de sigure din punct de…
Read more

Care este diferența dintre…

Care este diferența dintre reziliere și rezoluțiune? Auzim despre un contract că a fost ,,reziliat” sau a intervenit ,,rezoluțiunea” contractului. Ce definesc, de fapt, acești termeni? Care sunt asemănările și…
Read more

Ce se întâmplă dacă…

Ce este amenda penală? Întâi de toate, să lămurim faptul că amenda penală este suma de bani pe care condamnatul trebuie să o plătească statului. Deci, dacă a săvârșit o infracțiune pentru…
Read more
Sunt de acord cu termenii si conditiile