8 lucruri pe care nu le știai despre divort

  1. Un divort poate avea loc și la starea civilă, nu doar la notar sau la instanța de judecată;


  2. Taxa judiciară de timbru aferentă unei cereri de divort depusă la judecătorie este între 50 lei și 200 lei, după caz, în funcție de motivul divorțului;


  3. Poate reprezenta motiv de divort, în fața instanței judecătorești, simpla separare în fapt a soților care a durat cel puțin 2 ani;


  4. Dacă divorțul este cerut la judecătorie, reclamantul trebuie să fie prezent. Dacă pârâtul se prezintă, iar reclamantul lipsește, cererea de divorț se respinge. Lipsa pârâtului nu împiedică soluționarea cererii de divorț;


  5. După divort, soții pot păstra numele dobândit odată cu încheierea căsătoriei. Acest lucru se va întâmpla dacă ambii sunt de acord. În anumite situații, judecătorul poate decide păstrarea numelui chiar și dacă unul dintre soți nu este de acord;


  6. Soțul nevinovat care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei la instanța judecătorească, poate cere soțului vinovat să îl despăgubească;


  7. Dacă are o situație financiară proastă din cauza unei incapacități de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei, soțul are dreptul să primească întreținere din partea celuilalt, chiar și după ce s-a pronunțat divorțul între ei;


  8. Când căsătoria a durat cel puțin 20 ani, iar divorțul s-a pronunțat din vina soțului pârât, soțul reclamant poate beneficia de o sumă de bani care să compenseze dezechilibrul pe care divorțul l-ar cauza în condițiile de viață ale soțului reclamant.

0

Leave a Comment!*

Related Posts

5 motive pentru care…

În viața de zi cu zi, logodna este o simplă cerere în căsătorie acceptată de către cealaltă persoană. Din punct de vedere legal, însă, logodna presupune drepturi și obligații. Dacă…
Read more

Ce trebuie să știi…

Pensia de intretinere datorată copilului  se poate stabili prin acordul părinților. Dacă aceștia nu se înțeleg, pensia de întreținere se va stabili de o instanță de judecată. Indiferent dacă minorul…
Read more
Sunt de acord cu termenii si conditiile