5 motive pentru care trebuie să iei în serios o logodna

În viața de zi cu zi, logodna este o simplă cerere în căsătorie acceptată de către cealaltă persoană. Din punct de vedere legal, însă, logodna presupune drepturi și obligații. Dacă unele obligații nu sunt respectate, partea vinovată poate fi obligată la plata unor despăgubiri.

Așadar, nu doar căsătoria este reglementată de Cod civil, ci și logodna, adică promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria. Mai scurt: el a cerut-o, ea a zis ,,da” și s-au logodit.

             Iată 5 reguli prevăzute de lege despre logodna:

  1. Nu este supusă vreunei formalități, adică nu trebuie încheiat niciun act pentru a se putea dovedi existența acesteia. În cazul în care o persoană vrea să dovedească existența logodnei ca stare de fapt, poate folosi orice mijloc de probă: martori, presupuneri, mărturisiri etc.;

  2. Se poate încheia doar între un bărbat și o femeie;

  3. Cel care rupe logodna nu poate fi obligat să se căsătorească;

  4. Cel care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligat să plătească celuilalt despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate;

  5. Cel care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi obligat la despăgubiri în aceleași condiții ca cele de la pct. 4.

  6. În cazul ruperii logodne, vor fi restituite cadourile pe care logodnicii le-au primit în considerarea logodnei, sau pe durata acesteia, în vederea căsătoriei. Această obligație de restituire a cadourilor nu subzistă atunci când logodna încetează prin moartea unuia dintre logodnici. 

Important!!!

Nu punem semnul egalității între logodna și concubinaj. În cazul logodnei, trebuie să existe o promisiune reciprocă de căsătorie, o cerere și o acceptare, deci. Spre deosebire de logodna, concubinajul nu presupune existența acestei promisiuni reciproce de căsătorie, iar dacă unul dintre parteneri rupe relația, celălalt nu poate cere despăgubiri şi nici nu poate cere restituirea darurilor.

 


 

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Vanzare sau donatie ?

Vanzare sau donatie ? Donația este la fel de sigură ca vânzarea? Un contract de donație ,,poate fi atacat”? Așadar, vanzare sau donatie ? Răspunsul nostru: Vânzare sau donație, ambele…
Read more

Care este diferența dintre…

Care este diferența dintre reziliere și rezoluțiune? Auzim despre un contract că a fost ,,reziliat” sau a intervenit ,,rezoluțiunea” contractului. Ce definesc, de fapt, acești termeni? Care sunt asemănările și…
Read more

Ce se întâmplă dacă…

Ce se întâmplă dacă ești chemat la un proces și nu te prezinți? Situația e diferită în funcție de calitatea părții (reclamant, pârât sau martor) ori de obiectul cauzei.  …
Read more
Sunt de acord cu termenii si conditiile